• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Звітування
  • Звіт про навчально-виховну роботу в ДНЗ «Теремок» в 2016-2017н.р.

Звіт про навчально-виховну роботу в ДНЗ «Теремок» в 2016-2017н.р.

У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив ДНЗ продовжував працювати над методичною проблемою:

«Формування соціально адаптованої, морально, психічно й фізично розвиненої особистості в процесі створення для кожної дитини сприятливих умов для оволодіння важливою наукою мистецтвом життя» реалізовуючинаступні завдання:

1. Формування у дошкільників необхідності дотримання здорового способу життя, позитивного і зацікавленого ставлення до фізичної культури та спорту.

2. Використання розвиваючого потенціалу гри у розвитку зв’язного мовлення, подоланні негативних емоцій та виховання у дітей дошкільного віку інтересу до організованої навчальної діяльності.

3. Формувати у дітей патріотичні цінності шляхом залучення їх до джерел національної культури, побуту, звичаїв українського народу та природи рідного краю.

В своїй роботі педагогічні працівники закладу керувалися державними програмами навчання та виховання дітей дошкільного віку:

- програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»;

- програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;

- базовим компонентом дошкільної освіти в Україні

- передовим педагогічним досвідом як педагогів свого закладу, так і інших.

Протягом навчального року методична робота здійснювалась таким чином, щоб сформувати професійну компетенцію, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні необхідності педагогів.

Робота з вихованцями здійснюється як на заняттях так і в повсякденному житті. Впроваджуючи в практику інноваційні технології роботи з дітьми, педагоги проводять комплексні, тематичні, інтегровані, комбіновані, домінантні заняття в залежності від основних напрямків програми розвитку «Українське дошкілля», що забезпечує високу продуктивність та діяльність дітей. Під час таких занять діти розкуті та емоційні, сприймають і вирішують різні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання і можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлювати свої судження.
Такі заняття формують дитячу творчість, вміння створювати і реалізовувати свої власні задуми та спиратися на життєвий досвід, також чуттєві та практичні враження заохочують дітей до розвитку почуттів, здібностей емоційної сприятливості, емпатії, вміння проявляти свої особисті якості: працелюбність, самостійність, креативність тощо.

Для реалізації завдань, обміну творчими здобутками було проведені колективні перегляди з різних розділів програми навчання та виховання дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» та «Впевнений старт»:

У грудні 2016 року було проведено методичне об’єднання для вчителів-логопедів міста на тему «Сенсорна інтеграція як основа формування мовлення у дітей з ТВМ»

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок1.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок2.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок3.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок4.jpg

Під час методоб’єднання вчителем-логопедом Тертичною О.А. була представлена презентація «Сенсорна інтеграція як передумова оволодіння мовленням дітей» та показана музично-ритмічна вправа «Балет пальчиків». Вчителем-логопедом ДНЗ «Барвінок» Лисак О.В. був проведений майстер-клас «Темпо-ритмічні ігри».

У лютому 2017 року на базі ДНЗ «Теремок» відбувся науково-практичний семінар для вчителів-логопедів ДНЗ на тему «Моделювання фонемографічних уявлень в умовах порушень мовленнєвого розвитку». Під час семінару завідувач лабораторії логопедії Інституту спеціальної педагогіки НАПН України Данілавічютє Еляна Анатоліївна надала вчителям-логопедам міста практичні рекомендації по формуванню у дітей фонемографічних уявлень.

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок5.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок6.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок7.jpg

Поділитися своїми творчими здобутками та підвищити свій професійний рівень вихователі ДНЗ мали можливість під час колективних переглядів занять та режимних моментів:

- середня група №9 – прогулянка «На гостини до осені» проведена вихователем Зінченко Т.В. Під час прогулянки діти продовжили знайомство із ознаками осінньої природи, вчилися складати описові розповіді, з задоволенням складали описові розповіді про осінні явища, виконували трудові доручення та гралися в різноманітні ігри.

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок8.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок9.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок9.jpg

- середня група №5 – гімнастика пробудження «Наші кошенята» вихователь Дем’яненко О.В.

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок11.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок12.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок13.jpg

- ІІ молодша група №2 – заняття з валеології на тему: «Будьмо здоровими», під час якого вихователь Мехед Л.М. за допомогою дидактичних вправ та ігрових завдань закріпила знання дітей про необхідність дотримання чистоти для попередження захворювань.

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок14.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок15.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок16.jpg

- ІІ молодша група №12 – заняття з пізнавального та логіко-математичного розвитку на тему: «Подорож до зимового лісу», вихователь Баранчук Л.К. за допомогою дидактичних вправ закріпила знання дітей про геометричні фігури, частини доби, величину предметів.

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок17.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок18.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок19.png

- ІІ молодша група №2 – заняття з пізнавального та логіко-математичного розвитку на тему: «Чарівна торбинка», під час якого вихователь Керімова О.О. вправляла дітей в порівнянні предметів за величиною, діти вчилися розрізняти геометричні фігури, величину предметів, знаходити зайвий предмет.

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок20.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок21.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок22.jpg

- старша група №1 – заняття з пізнавального, мовленнєвого розвитку, музичного виховання та народознавства «Зимові свята українського народу», під час якого діти разом з вихователем Острянко О.В. поринули в світ народних традицій зимових свят.

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок23.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок24.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок25.jpg

- старша група №1 та старша група №7 – родинна спортивна розвага «Щасливі разом», проведена інструктором з фізичного виховання Поволоцькою І.В.

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок26.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок27.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок28.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок29.jpg

Заняття здебільшого проводилися в ігровій формі, інтегровано, по підгрупах. Знання, здобуті на заняттях діти закріплюють під час прогулянок в процесі спостережень, дидактичних ігор, трудових доручень.

В рамках державної атестаційної експертизи в період з 13 по 17 березня 2017 року педагогічними працівниками було показано ряд занять та режимних моментів з різних розділів програми. Розпочалася атестаційна експертиза театралізованою виставою в поєднанні з майстер-класами спеціалістів закладу.

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок30.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок31.png

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок32.png

Протягом п’яти днів атестаційна комісія знайомилася з роботою ДНЗ – спостереження за роботою з дітьми, огляд наповнення міні-кабінетів в групах, вивчення документації завідувача, вихователя-методиста та медичних сестер.

Заняття та режимні моменти, проведені педагогічними працівниками Андрусенко К.В., Дем’яненко О.В., Кучерявою Л.Г., Зеленцовою В.І., Филоненко Т.Б., Бондарук О.О., Коренівською О.Г., Зінченко Т.В., Оліщук Т.В., Безчастною О.Ю., Керімовою О.О., Мехед Л.М., Острянко О.В., Тертичною О.А., Штиленко Л.П., Бобруйко Н.О., Поволоцькою І.В. отримали схвальні відгуки та достойну оцінку професійної майстерності педагогів

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок40.png

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок41.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок42.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок43.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок44.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок45.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок46.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок47.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок48.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок49.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок50.jpg

Протягом року вихователем-методистом Гнатюк Р.П., вихователями та спеціалістами ДНЗ були проведені консультації, тренінги, педагогічні читання та педагогічні години з різних питань:

- «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховної роботи в 2016-2017н.р»

- «Казкова фізкультура за методикою М. Єфименка»

- «Рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням»

- «Колективні творчі ігри як засіб соціалізації дошкільників»

- «Предметна діяльність дітей раннього віку – становлення та розвиток»

- «Дидактичні ігри в образотворчій діяльності»

- «Народна мудрість дитячими вустами (введення фразеологізмів у мовлення дітей)»

- «Використання логічних завдань та проблемних ситуацій для пізнавального розвитку»

- «Розвиток художньо-естетичного сприймання у дошкільників при ознайомленні з творами живопису»

- «Виховуємо громадянина, морально-правові аспекти вихованості»

- Консультації спеціалістів ДНЗ.

- Семінар «Роль культурної спадщини нашого народу в духовно-моральному розвитку дошкільників»

- Семінар-практикум: «Спортивні ігри і вправи – ефективний засіб фізичного виховання дошкільників»

В процесі проведення педагогічних рад визначалися шляхи вдосконалення навчально-виховної роботи з дітьми, вихователі та спеціалісти закладу демонстрували свої доробки з різних розділів програми.

Протягом навчального року педагогічні працівники закладу приймали активну участь в роботі методичних об’єднань міста за тематичними напрямками та за віковими групами. Вихователь-методист Гнатюк Р.П. та завідувач Горобець Н.В. відвідали семінар доктора педагогічних наук Генадія Чепурного «Основи мнемотехніки» в рамках Міжнародного проекту «Освіта XXІ століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства».

Майже всі педагогічні працівники поглиблено працюють над обраною темою протягом декількох років та мають чималий доробок для підвищення свого фахового рівня та рівня молодих спеціалістів.

Для збагачення професійної компетенції педагогів методичний кабінет поповнювався новинками методичної літератури, що дає можливість організовувати навчально-виховний процес згідно сучасних вимог.

Протягом року робота всього колективу була направлена на створення комфортних умов перебування дітей в ДНЗ, розвитку їх творчих здібностей.

Творчі звіти музичних керівників Орловської Т.М., Ахлюстіної Л.В., можна було простежити під час перегляду музичних розваг та свят: свято осені, Новий рік, свято 8 Березня, веснянки, свято випуску до школи, на яких діти з задоволенням виконували пісні, таночки, гралися в музичні ігри.

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок51.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок52.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок53.jpg

В колективі склалася добра традиція влаштовувати виставки творчих робіт дітей та родинних творчих робіт за сезонною тематикою.

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок54.png

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок55.jpg

/Files/images/zvtuvannya_2016-2017/Рисунок56.png

Спираючись на результати аналізу та контролю освітньо-виховного процесу можна відмітити добрі показники засвоєння дітьми завдань програми навчання та виховання.

Вихователем-методистом до закінчення навчального року була проведена вихідна діагностика дітей шестирічного віку.

Діти вміють спілкуватися, як з однолітками так і з дорослими, використовують в мові різні типи речень – прості, складні, узгоджують слова в роді, числі та відмінку, класифікують та групують предмети за видовими ознаками, складають різні види розповідей спираючись на запитання вихователя, власний досвід, мають знання про професії та їх ознаки, суспільні явища, володіють узагальнюючими поняттями

Майже всі діти добре оперують такими поняттями як «слово», «речення», «звук», вміють поділяти звуки на голосні та приголосні, поділяти звуки на тверді та м’які приголосні, добре виконують звуковий аналіз слів, як на слух так і за допомогою фішок та письмово, поділяють слова на склади, визначають їх кількість у слові.

Діти виявляють інтерес до рідної природи, вміють називати пори року, їх основні ознаки, встановлюють причинно-наслідкові зв’язки між явищами природи, орієнтуються в правилах поведінки в природі, знають та називають домашніх та диких тварин, екзотичних тварин, вірно називають дитинчат домашніх тварин.

Протягом року діти знайомилися із Червоною книгою, лікарськими рослинами, рослинами-оберегами, правилами та нормами здорового способу життя, моральними категоріями.

Діти добре засвоїли програмові завдання з математики: володіють як прямим так і оберненим рахунком в межах 10, знають цифри, вміють ними оперувати під час дидактичних ігор, розрізняють кількісну лічбу, добре розв’язують приклади та задачі, вміють орієнтуватися на аркуші паперу, знають геометричні фігури, вільно орієнтуються в просторі та часі, розв’язують нескладні арифметичні задачі.

За результатами діагностики всі діти опанували завдання програми виховання та навчання і мають стійку мотивацію щодо навчання в школі.

Звіт підготувала вихователь-методист ДНЗ «Теремок» Гнатюк Р.П.

19.05.2017р.

Кiлькiсть переглядiв: 106